Friday, August 14, 2009

LO bør behandles som et politisk parti
Lo-leder og Arbeiderpartimann Roar Flåthen sier han starter valgkamp mot de borgerlige partiene, og mot særlig Fremskrittspartiet.

Det kommer ikke som noen overraskelse. LO bør behandles som et underbruk av Arbeiderpartiet og bli kjempet mot som et politisk parti.

For som Per Sandberg i Frp sier:

- De har jo to hatter. De er lederne for forbundene i LO, men samtidig er de representert i sentralstyrene til partiene på venstresida i norsk politikk.

No comments:

Post a Comment