Saturday, October 29, 2011

Italia skylder Norge over 44 milliarder kroner

- Vi har altså plassert så mye av våre fremtidige pensjoner i et land som har 3. mest statsgjeld i verden: I et land som styres av villbassen Berlusconi og som har politisk anarki som styringsform.

Det er investor Øystein Stray Spetalen som advarer mot at Norge kan miste store deler av oljeformuen.

I går ble det kjent at Oljefondet tapte 284 milliarder i tredje kvartal. Et astronomisk beløp. Likevel ble det omfattet med bare måtelig interesse i mediene. Fremskrittspartiet har bedt om at en større del av fondets midler plasseres utenfor Europa, men finansminister Sigbjørn Johnsen har det ikke travelt. Det er ingen grunn til panikk, mener departementet.

– Hvis du spør det norske folk om de synes det er bedre å bruke litt mer penger her hjemme på å bygge bedre veier og å gjøre eldreomsorgen bedre, tror du de vil det?

– Eller tror du de vil brenne de av på Berlusconi slik at han kan gi de i pensjon til folk som ikke vil jobbe, spør Spetalen retorisk.


Spetalen: - Oljefondets gambling må stanses

No comments:

Post a Comment