Tuesday, November 1, 2011

Journalistene er maktens marionetter

......Men den fra topp til tå klesinnhyllede Uba Mahmoud fra Somalia var klar og prinsippiell i sitt svar. Allah har bestemt at hun skal bære en fotsid hijab, og hvis hun ikke fikk beholde den på, ville hun dra hjem til Somalia, en retur som ikke så ut til å plage henne særlig. Den geskjeftige reporter Fredrik Solvang kunne ha grepet fatt i akkurat den uttalelsen og spurt den somaliske kvinnen om hva som var bakgrunnen for hennes reise fra Somalia til Norge. Det kunne kanskje ha blitt utgangspunkt for en ny NRK-reportasje, en reportasje om hva det er som driver asylsøkere til Europa. Kanskje ville det vise seg at det ikke er forfølgelse, tortur og politiske overgrep som styrer denne trafikken? Det ville i tilfelle innebære en sprekk i den offisielle asylsøkermytologien, som er enerådende i kongeriket. Den bolde reporter ville da kunne oppleve hvordan asylsøkerindustrien tar i bruk sitt aller tyngste retoriske skyts for å tette sprekken.....

Les resten: Spørsmål som journalister ikke stiller

No comments:

Post a Comment