Wednesday, January 30, 2013

Document felte Nrk Dagsrevyen

Jeg er så glad for at denne saken har "utvidet" seg i media. Hadde det ikke vært for Document.no, hadde denne saken gått ubemerket i arkivet som så mange, liknende saker før den.
Nå skal plutselig avisredaksjoner, kommentatorer og andre forståsegpåere ta opp saken og i noen tilfeller til og med bli indignert på vegne av aktor i saken.
Vi snakker om Nrk og ikke en lokal tv-stasjon, så de aller fleste nyhetsredaksjoner må jo ha fått med seg reportasjen men latt være å agere. Noe som sier mer om hvor ille det egentlig står til.

Dette er en stor fjær i hatten til Document.no og Nina HØ. Vi får håpe media åpner øynene og begynner å følge med på det som skjer her inne, istedet for å avfeie stedet som en "hatsajt" som Svenskene ville kalt det. Jeg er sikker på at meninger som forfektes her inne finner man hos brorparten hos den norske befolkning. De har bare ikke oppdaget document.no før.
-KafirFar

Leserkommentar til artikkelen:
Når feilen er at det ikke er en feil

Les også:

NRK Dags­revyen er gjen­stand for mas­siv kri­tikk, og etter en rekke sub­stans­løse bekla­gel­ser og bort­for­kla­rin­ger kom­mer ende­lig sel­veste kring­kas­tings­sje­fen på banen. Og man kan ikke bli annet enn impo­nert over at Hans-Tore Bjerk­aas fak­tisk kla­rer å skrive en hel artik­kel uten å berøre sakens kjerne med et ord. Til gjen­gjeld bidrar han med føl­gende høy­stemte proklamasjon:
NRK vil aldri gi etter for kra­vet om at våre redak­sjo­nelle vur­de­rin­ger skal tas i offent­lig­he­ten, eller at NRKs jour­na­lis­ter skal stå i offent­lig gapestokk.
Det lyder så fei­ende flott at man nes­ten glem­mer hvor­dan det vir­ke­lig for­hol­der seg: at det ikke er opp til Bjerk­aas å bestemme det, og at både NRK og dets jour­na­lis­ter står der alle­rede. Til spott og spe.

Alle vet hvilke NRK-ansatte som var involvert og at disse fak­tisk vur­derte den svært mani­pu­le­rende repor­ta­sjen på for­hånd og fant at det var godt jour­na­lis­tisk hånd­verk - pas­sende for et over åtte minut­ter langt inn­slag på Dagsrevyen:

Jour­na­list Runar Hen­rik­sen Jør­stad
Repor­ta­sje­le­der Gunn­hild Viken
Vakt­sjef Ceci­lie Roang Bostad
Pro­gram­sjef Per Arne Kal­bakk
Nyhets­re­dak­tør Stein Bjøntegård


NRK-fortrengning ikke for fall?