Tuesday, January 29, 2013

Noen bør ta over Sverige

Det har blitt sagt utallige ganger: Sverige er et galmannsland! Noen bør snart forbarme seg over landet og ta over styringen av Sverige. Jeg mener, er det ikke lite humant å la gærninger surre rundt i ørska uten at de blir tatt vare på?

Som Nina Hjerpset-Østlie hos Document skriver:

"Hva skulle vi vel gjort uten Sve­rige? Ikke før har den svenske regis­sø­ren Sofia Jupit­her lært oss at Thor­bjørn Egners høyre­eks­treme reto­rikk har gjort opp­vok­s­ende gene­ra­sjo­ner til frem­med­ha­tende, into­le­rante dritt­sek­ker, før Aft­on­bla­dets skri­bent Mar­tin Aagård tar en kikk på det norske land­ska­pet. Og hva ser han der? I hver kran og hver tut, så tyter nyfa­scis­ter ut.

Og de snak­ker nynorsk alle sammen!..."

Orker du mer vanvidd fra skrullingene i Sverige, så les hele saken her:

Olaf, du må vakne - nyfascistane kjem!