Monday, January 28, 2013

Her er artikkelen Hylland Eriksen og Universitetet ville fjerne

....Sam­ti­dig som Hyl­land Erik­sen går til sak mot Aften­pos­ten og Bandehy, har han fått forsk­nings­nytt ved Uni­ver­si­tet i Oslo til å fjerne et inter­vju med ham, der han nett­opp snak­ket om å dekon­stru­ere majo­ri­te­ten. Klik­ker man på len­ken får man føl­gende beskjed: Dette doku­men­tet er ikke publisert.

Hvil­ket er et fal­sum. Hvor­dan kan uni­ver­si­tet delta i en slik retu­sje­ring av historien?

Hyl­land Erik­sen vil ha full kon­troll - over for­tid, nåtid og fremtid....

Hylland Eriksen har klaget Aftenposten inn for PFU

***


Ingen kan redigere nettet, spesielt ikke fjerne ting fra fortiden ( http://archive.org er nyttig i slike tilfeller )
http://web.archive.org/web/201...
Det er jo ikke kos for elitene å få revet av seg sin liberale maske i full offentlighet... La oss håpe vi får se mer av dette etterhvert, da flere journalister begynner å forstå at det er meningen at de skal jobbe for de som egentlig betaler for mediene (vanlige folk), og ikke de som kun viderefordeler midler som de har konfiskert fra vanlige folk.
- Tore_Hund

Og her er artikkelen som universitetet og Hylland Eriksen ønsket fjernet:


Håper på fem nye Culcom-år