Monday, January 21, 2013

Tror du fortsatt at Norge er et søkkrikt land?

Trodde du at Norge har en formue som er så stor at statens pengepinge renner over?

Det er det som har blitt sagt i mange år, at Norge har så mye penger at det har prob­le­mer med å plassere dem.

Feil!

Olje­fondet er per dato 3.723 mil­liarder kro­ner, men pen­sjons­for­p­lik­telsene til de offentlig ansatte er på over 4.300 mil­liarder.

Det er et veldig enkelt regnestykke: 

4 300 
3 723 -
--------------------------
= 577

Med andre ord - det manger 577 milliarder kroner for å dekke kun pensjonene til de offenlig ansatte.

Neida, det er ikke vi som har sittet her og regnet - derimot Hegnar sin avis, Finansavisen.

Du kan lese mer her: Oljeformuen er allerede lovet bort — i pensjoner til offentlig sektor