Saturday, October 5, 2013

"Barna" som kommer til Sverige

Det kommer många liknande mejl från andra som driver familjehem och Hvb-hem. Och från lärare som har problem i klasserna med vuxna män ovana vid den frihet som flickor och kvinnor i Sverige när det gäller att klä sig och bete sig. Och att dessa vuxna män har svårt att låta flickorna i skolan vara ifred. Småflickor på 13, 14 år… Men så stor är den officiella lögnen att man hellre offrar dessa flickors trygghet och säkerhet och lärarnas och familjehemsföräldrarnas välbefinnande, att ingen säger ett knyst. För att inte tala om att man faktiskt missbrukar skattemedel, det är fruktansvärt dyrt med ”vård” av vuxna män som säger sig vara 14 eller 17 år gamla…


Her en slik mail:

Jag har mycket stor erfarenhet av ensamkommande asylsökande och har levt med dem dygnet runt i flera år. Alla, med några få undantag, är mycket äldre än den ålder de själva uppgett och som accepterats av Migrationsverket.

Ofta är de ”14 år” när de kommer, men den verkliga åldern ligger i de allra flesta fall runt 19-25 år. De ser ofta yngre ut än vad de är men det finns ett antal tecken som avslöjar lögnen för oss som lever tätt inpå dem:

– skostorleken och kroppslängden förändras inte över tid
– klädstorleken likaså, om de inte går upp i vikt förstås
– skäggväxten är fullt utvecklad och behöver rakapparat från dag 1
– tandstatusen, t ex när alla visdomständerna redan finns på plats
– beteendet, som efter en tid (speciellt efter PUT) uppvisar alla tecken på att den ensamkommande ser sig som en man i stället för en pojke.

Exempel från Norge visade att över 60 procent ljög om sin ålder. Enligt min och mina kollegors erfarenhet ligger siffran i Sverige betydligt högre än så. Såväl jag som mina kollegor förundras över hur lätt det är att ljuga om sin ålder och få den fastställd av Migrationsverket!

Vi har alla sett 20-åriga unga muslimska män, med allt vad det innebär, som påstår sig vara ”14 år”, placeras i skolans årskurs 7 med 13-åriga småflickor. När vi lyfter frågan i vår organisation eller med deras gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare, så möts vi av total tystnad. Ingen vill, ingen vågareller kan prata om detta faktum och att det absolut inte är en bra ordning. Själva är vi bundna av sekretess.

De mycket stora åldersskillnaderna skapar problem och konflikter i skolan, i boendet och på många andra sätt. Vi ska arbeta med yngre tonåringar, vår verksamhet och kompetens är anpassade efter detta. Men i stället möter vi för det mesta vuxna män! Det är ett stort problem. Men hur ska vi lösa det, när vi inte får diskutera det med varandra?

En person som driver familjehem: ”Ofta är de ”14 år” när de kommer men, den verkliga åldern ligger i de allra flesta fall runt 19-25 år.”

Les også: Muslimska män i skolklass med svenska småflickor

....I Sverige vill man inte veta sanningen och undviker därför att ta reda på den, så som gjorts i exempelvis Norge...