Sunday, October 20, 2013

There's no racist like a liberal racist

Denne videoen bør sees flere ganger av alle dårene på den politiske venstresiden, samt alle - også dårene - i mediene. Kanskje kan det være begynnelsen til slutten for alle de latterlige anklagene om rasisme som slynges ut ved enhver anledning.

Legg merke til hva Pat Condell sier helt i begynnelsen av videoen. Synes ikke dere også at det han sier passer helt utmerket for flåskjeftene i Sosialistisk Venstreparti?