Thursday, November 28, 2013

De har meldt seg utHijab ikke len­ger sterk nok ID-markør for hardcore mus­limske jen­ter til­hø­rende Islam Net-generasjonen.

Hijab er et politisk symbol på islams iboende diskriminering mellom kvinne og mann, muslim og vantro, ren og uren, ærbar og h*ore, forbudt og fritt vilt... Hijab er en fornærmelse mot alle frie kvinner, men også en fornærmelse mot frie menn, siden den impliserere at menn er dyr som ikke kan styre seg hvis ikke kvinnen er tildekt.

Hijab er krenkende for alle frie folk, en trussel mot vår likestilte kultur og et brudd på samfunnskontrakten mellom kvinner og menn, som våre forfedre har utviklet gjennom mange generasjoner. Hijab hører ikke hjemme her.
Ingen skal noensinne få meg til å mene at folk som går rundt som spøkelseskladder skal kunne ansees for å være nordmenn. Ved å kle seg slik, har det meldt seg ut. De sender et klart og tydelig signal om at de ikke ønsker å høre hjemme i det norske samfunnet.

....Ei veninne av meg frå Palestina hadde eit liknande eksperiment. «Eg ville oppleva nordmenn frå burkaen!» sa ho.

Ho gjekk til Tøyen, kjøpte ein burka og vart som eit skrømt i Oslos gater. Ein liten gut på bussen vart redd då han såg henne og klamra seg til mor si. Det var berre augo som var synlege. Ho gjekk til byen og sat på ein kafé. Nordmenn var tolerante. Nokre kasta undrande blikk på henne.

Men då ho sat seg ved sida av arabiske kvinner som ikkje hadde hijab på seg, vart ho upopulær. Dei diskuterte med henne med streng røyst:

«Om ei norsk kvinne kom til våre muslimske land og sola seg naken i parken eller hadde badedrakt på seg, korleis ville far din og bror din ha reagert?» spurde dei. «Du må skjøna at denne burkaen skaper liknande reaksjonar hjå nordmenn i Noreg. Dei reagerer ikkje på same måte som oss, dei løyner reaksjonen. Ikkje rart at dei byrja å mislika islam!»

Dei spurde veninna mi kor lenge ho hadde brukt burka. «Dei seinaste par åra, etter at eg kom til Noreg», svara ho.

Dette hadde kvinnene ei forklaring på: «Vel, du vert religiøs i Europa når du vinn fridomen din som kvinne. Dette er ein psykisk reaksjon. Lat fornufta rå over handlingane dine.»

Mi palestinske veninne meinte nordmenn av prinsipp er innstilte på å vera tolerante. «Eg oppfatta at dei var likesæle», sa ho. «At nokre reagerte, det er naturleg. Dei ville ha reagert om eg hadde Ku Kluks Klan-uniform på meg!»....