Wednesday, November 6, 2013

Den hykleriske pressen


Pres­sen, som ankla­ger FrP for å ville ødsle med pen­ger, for­sva­rer en poli­tikk som vil for­vandle Det nye Norge til et eneste stort asylmottak.

I dag fikk vi høre at hver tredje asy­lant på mot­tak har fått avslag. 4.500 men­nes­ker vet at de skal ut. Ved hver eneste kors­vei står en fag­per­son klar til å for­telle hvor dår­lig alle restrik­sjo­ner gjør dem.