Tuesday, November 5, 2013

Mangfoldets barbari


Det som er gjengitt nedenfor er et leserinnlegg av signaturen Pluto hos DocumentHØYRE OG FREMSKRITTSPARTIETS ANSVARLIGE LEDERSKAP BLIR SATT PÅ PRØVE

«Bedre mottaksapparat» og psykiatrisk oppfølging», sier statsminister Erna Solberg i dag til Dagbladet. Frp vil se på politiets responstid (som om dèt hadde hjulpet i dette tilfellet). Man blir helt matt av å se at selv den nye blå-blå-liberale regjeringen virker helt handlingslammet. Kun ord, ord og atter ord rundt grøten, mens kjernen i problemet; nemlig en innvandring helt uten kontroll ikke berøres i det hele tatt! -

Myndighetenes aller største plikter og oppgaver å beskytte nordmenns liv og eiendom og å skape et så trygt samfunn som mulig. Dette er faktisk den fremste oppgaven våre styrende har! Dette er jeg ikke alene om å fremheve, men dette kan aldri gjentas for ofte! -

EN FORFEILET INNVANDRINGSPOLITIKK har igjen tatt liv. Brutalt og skåningsløst har tre uskyldige mennesker mistet livet under de mest grusomme omstendigheter som tenkes kan med lidelser vi ikke kan forestille oss, grunnet uansvarlig politisk lederskap. Bussen var ven regelrett dødsfelle, hvor ingen utvei fantes for de stakkars ofre, som måtte bøte med livet i møte med vår tids politikerskapte mareritt av «grenseløshet» og «mangfold»!

Tallene på ran, vold, voldtekt og drap er så enorme gjennom de siste 20 år, at det faktisk ikke er til å tro! Og dette «mangfoldets barbari» sprer seg nå over det ganske land. Ingen er i dag lenger trygge. Dette er mere enn vårt vakre land og vårt tålmodige folk kan tåle! Det endelige ansvar for denne dypt tragiske utvikling og alle de menneskeskjebner som har falt som offer for kriminalitet, er det den til enhver tid sittende regjering som har. Den - og ingen annen. I dag har vi en Høyre-Frp-regjering, som vi håper at vi kan stole på at tar radikale grep for å opprettholde ro og orden i landet.

I anledning denne grusomme hendelsen mandag, så burde naturligvis statsminister Erna Solberg og/eller justis- og beredskapsminister(!) Anders Anundsen holdt en tale gjennom statskanalen NRK for å berolige det norske (lisensbetalende) folk samt kondolere overfor de berørte som har mistet sine kjære, samt forklare oss allment direkte; at dette finner regjeringen seg ikke i, og, at man straks vil igangsette de nødvendige tiltak med øyeblikkelig virkning for en endelig løsning av dette nasjonale traume. I et normalt samfunn, hvor folket og regjeringen skal utgjøre et sameksisterende ansvarlig symbiotisk hele, så burde dette vært gjordt prompte! Men slik er det ikke for tiden i Norge, for vi intet får høre fra de, som vi, folket, gjennom valg, har lagt vår livsskjebne i deres hender, i tillit til at de borget for vår trygghet og sikkerhet, så vel som for en bærekraftig velferdspolitikk og ditto produktiv samfunnsutvikling.

Tillater meg derfor følgende forslag, som et godt og velmenende råd til rådløse politikere i Stortingets varmestue:

1. Vi slår fast vedrørende masseinnvandringen: Dette går ikke lengre, dagens tilstand i Norge er uholdbar - selv ordensmakten har alvorlige problem!

2. Snarlig innvandringsstopp må iverksettes og asyl-industrien entlediges og avvikles suksessivt.

3. UDI må nedbemannes og omorganiseres til et repatrieringsorgan for en human hjemsendelse av dysfunksjonelle-, inkompatible-, ikke-integrerte innvandrere, hvor human-økonomisk hjelp eventuelt kanaliseres til de berørte områder i deres hjemland.

4. Asylinstituttet må bort, grensevernet må gjenopprettes og visumtvang fra risikoland iverksettes. Gjeninnfør passkontroll - også innen Norden, om det er det som behøves.

5. EØS- og Schengen-avtalen må oppheves, og en «sveitsisk løsning» må fremforhandles i dennes sted, slik at vi kan gjenopprette vår fulle nasjonale suverenitet og territoriale kontroll.

6. Internasjonale avtaler, regelverk og konvensjoner må revideres med det for øye; at ingen internasjonal lov skal ha forrang framfor norsk lov og ditto rettsutøvelse og håndhevelse. -

Dette, kjære Høyre-Frp-regjering, er politisk handlekraft av det ansvarligste slaget - for landets beste og befolkningens trygge ve og vel! For nå har de fleste fått nok. Redsel og usikkerhet brer seg som ild i tørt gress blandt folk flest. Uansett hvem man snakker med, eller leser via folkelige kanaler, så er signalet absolutt klart: La oss ta tryggheten tilbake - og beholde den! La oss få puste fritt og utvunget i vårt eget land, hvor frykt og maktesløshet byttes ut med framtidstro, håpefullhet og genuin kjærlighet til land og folk, slik at vår alles neste her hjemme kan fungere som det opprinnelig var tenkt; i samforstand for en sikker framtid i et harmonisk samfunn.

Så Statsminister Erna Solberg; gjør din plikt ved å ta solide nye grep, og folket vil virkelig elske deg, beundre deg og høyakte deg. Og motsatt; ikke gjør noe i handling men «la det skure og gå», og folket vil om fire år avsette deg. Dèt er et løfte!

***
PS; Et lesetips (som også var Vårt Lands Debattredaksjons anbefalte lesetips i et døgn inntil debatt-sabotører klarte å presse VD til å fjerne anbefalingen), er den dyktige og meget jordnære debattanten Arne D. Danielsen sitt innlegg; «Importvern. Om nissen på lasset.» - Dette innlegget på VD er skrevet før man visste om de brutale drap mandag kveld, så artikkelens klarsynte realitetslinje hva gjelder masseinnvandringens mørkeside ble nærmest en skremmende korrekt aktualitet.

Danielsens tanke-logiske, velskrevne artikkel innledes slik; «Den importerte kriminaliteten når stadig nye høyder. Men vi snakker ikke så høyt om den. Når politikerne snakker om importvern, mener de ost...» - Les også kommentarene under, som er en studie verdt i seg selv hva angår fornuft vs. ufornuft (Lars Gule er frenetisk nærværende med sin substansløse relativisme og ordkløveri), hvor jeg særs positivt vil fremheve skribenter som Olav Nisi, Robin Haug, Sverre Avnskog og Bjørn Weld (hvor sistnevnte også gir berøm til Document.no);

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread447194/?next=0