Tuesday, November 5, 2013

Skylden ligger hos den forrige regjeringen

Frps justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen sier det som sies må, og det fører naturligvis til ubehag hos SV og Arbeiderpartiet. Trolig også hos disse partienes velgere. De får nemlig en påminnelse om at det er noe som heter konsekvenser og at de ikke kan løpe fra ansvaret.

– Synes du ikke det er drøyt å plassere skylden hos den forrige regjeringen under ett døgn etter tragedien?

– Jeg registrerer at Stoltenberg-regjeringen fortsatt legger skylden for sine problemer på Bondevik-regjeringen til tross for at de selv satt med makten i åtte år. Hvor lang tid trenger en regjering for å rydde opp i ting som åpenbart er problematiske? Etter mitt skjønn har de masse ugjort, og de leverte ikke etter forventningene, sier Ellingsen til NRK.

– SV og Ap reagerer på at Frp etter deres mening forsøker å slå politisk mynt på tragedien så raskt etter hendelsen. Hva tenker du om det?

– Jeg kan ikke bestemme hva verken SV eller Ap skal synes. Jeg forutsetter at jeg kan ha en mening om det. En naiv asyl- og innvandringspolitikk har kostet liv i Norge, og kommer muligens til å gjøre det i fremtiden også.

– Er du med på å eskalere konfliktnivået i Norge når du sier det du gjør nå?

– Nei, det oppfatter jeg ikke at jeg gjør. Jeg tror at er det noe den norske befolkningen ønsker seg, så er det at noen tør å stå oppreist og påpeke det som er en realitet, nemlig at innvandrings- og asylpolitikken har en pris, sier Ellingsen til Nrk.