Tuesday, September 22, 2015

Desertører er den rette betegnelsen på disse unge sterke menn

Hvorfor er det så få som påpeker det skammelige i at unge, sterke menn, som burde kjempet for sitt land, heller flykter til Europa?

Vi spurte, og her er noen av svarene vi fikk:

Etter at pressen har lurt store deler av befolkningen til å tro at folkevandrerne er stakkars hjelpeløse asylsøkere som rømmer fra krig, blir det for pinlig å innse at de fleste som vandrer er menn i stridsdyktig alder. Kommer det røster med tvil, vil pressen trykke bildet av Aylan eller andre barn opp i nesa på folk og fortsette sin propaganda ved å fokusere på kvinner og barn. Før i tiden ville man kalt menn i stridsdyktig alder som rømmer for feiginger. I Europa blir de mottatt med velkomstplakater, konserter, gratis reiser med jernbanen og politikere som bæler ut om å vise solidaritet som for eksempel de verste av dem alle, Hareide og Skei Grande. Det er bare å innse, landet er i ferd med å gli i fra nordmenns hender og skylda har nordmenn selv.....


Er det ikke et paradoks at norske jenter & gutter har gitt sine liv i kamp for et fritt & demokratisk Afghanistan og vi er vitne til at den samme aldersgruppen av afghanere flykter til Norge framfor å fortsette kampen videre?

De blir attpåtil belønnet en masse ved ankomst og opphold mens våre egne veteraner enda ikke har fått sin krigspensjon utbetalt.

Utover det finner jeg ikke ord. men kanskje regjeringen har det?

Desertører er den rette betegnelse på disse unge sterke menn i militær alder......"flyktninger" på den måten at de har rømt unna kampen for frihet i eget land !

Mye mer kan leses her:

Menneskestrøm og demokrati

No comments:

Post a Comment