Tuesday, September 22, 2015

La KrF få ødelegge regjeringen

Kristelig Folkeparti er i gang igjen; med å true regjeringen. Slik har partiet holdt det gående overfor sine samarbeidspartnere under hele regjeringsperioden. Trusler, uredelig spill, troløs opptreden overfor Høyre og Fremskrittspartiet.

Kristelig Folkeparti har vist sitt sanne ansikt, et parti det er umulig å stole på.

Vi er mange som mener at Fremskrittspartiet ikke burde sitte i regjering. Valgresultatet nylig viser også det. Men å forlate regjeringen sånn uten videre, vil ikke sende noe godt signal; FrP kan da lett stemples som et parti som ikke er regjeringsdyktig.

Men nå har faktisk Fremskrittspartiet en sjanse til å komme seg ut av regjeringen. Frp kan nekte å etterkomme KrF sine urimelige krav, nekte å gi etter for KrF sine trusler. La KrF gjøre det den truer med, å bryte samarbeidet, å ødelegge den borgerlige regjeringen. Fremskrittspartiet bør hjelpe Kristelig Folkeparti til å brennmerke seg selv, som det partiet som overlot makten til sosialistene. Det vil forhåpentligvis føre til at KrF blir radert ut av Stortinget ved neste valg. Kristelig Folkeparti er nemlig ikke verdig et sete i Stortinget!

Les også:
KrF med ultimatum til Høyre

Men hvorfor gikk det så dårlig for Venstre og KrF?

No comments:

Post a Comment