Monday, September 14, 2015

Makkverket TV2

Og TV2 fortsetter med Hjelp flyktningene...
Skal vi noensinne glemme den tv-kanalens motbydelige propaganda?
Ikke jeg, i hvert fall!


Tv2 har gått fra greie nok nyhetssendinger med et lett amatørmessig- gymnasialt preg til å bli en uspiselig, fordummende, propaganderende medie- gris som uavbrutt gnåler og gneldrer det samme budskapet

Sendingene er spekulativt insisterende og invaderende med åpen scene for rabiate asylaktivister, godhetsposører og med en åpenbar fargelegging av virkeligheten og nyhetsbildet. Lag på lag med løgn, fortielser, halvsannheter og moralske pekefingre.

Ingen spørsmålstegn, ingen tvil, ingen innvendinger, ingen debatt. Tv2 leverer marsjordre til det norske folk.
At en nyhetsredaktør setter sin signatur på dette makkverket er forunderlig. Sannsynligvis er han kun en liten brikke og en nyttig idiot i et større spill.

No comments:

Post a Comment