Tuesday, November 17, 2009

Har Skatteetaten ødelagt ditt liv?

Er du en av dem som har fått ditt firma, økonomi, helse og kan hende ekteskap ødelagt på grunn av problemer med Skatteetaten? Da ønsker vi å høre fra deg.

Vi vet at urovekkende mange har fått sine liv formørket av Skatteetaten. De fleste gir opp og lider i stillhet - vi leser ikke om dem i avisene.

Det ønsker vï å gjøre noe med. Vi ønsker å publisere historiene.

Send oss en email. Vi må kjenne din identitet. Men skriver vi historien din og du ønsker å forbli anonym, kan vi anonymisere deg når vi skriver.

No comments:

Post a Comment