Wednesday, November 18, 2009

Skatteetaten ønsker ikke de best kvalifiserte

Utrolig, men sant: Skatteetaten vil ikke lyse ut stillinger eksternt fordi de frykter å få bedre kvalifiserte søkere enn det de har internt.

I en redegjørelsen skriver Skatteetaten at en offentlig utlysning «vil kunne tvinge frem en ekstern tilsetting (...) da en ekstern kan være best kvalifisert og dermed har arbeidsgiver plikt til å ansette denne.» Det er Dagens Næringsliv som skriver dette.

I kommentarspalten er det en leser som skriver:

...Dette bekrefter bare bildet av en egenrådig og selvrettferdig etat, som alltid synes å vite best og som ikke etterlever egne regler...


Skatteetaten skal kontrollere at vi som skattebetalere følger loven, da må vi kunne forvente at de gjør det selv. Vi må også kunne forvente at de sørger for å ha de best kvalifiserte i sin stab, skriver Jan Tore Sanner på sin blogg.

Etter vår mening bør man begynne på toppen: Utlys stillingen som skattedirektør og fortsett så videre nedover i rekkene. De som nå har lederansvar i Skatteetaten viser en holdning som er så utrolig at de bør skiftes ut!

No comments:

Post a Comment