Monday, March 11, 2013

Forskere er ikke nøytrale

Neste gang du hører en forsker sette tingene på plass, husk da på dette:

...Forskere brukes jevnlig som eksperter i mediene på de fleste politiske områder. Det går vel ikke én dag uten at en forsker er på TV og uttaler seg om en politisk sak. Forskere brukes også i forskjellige typer utvalg og komiteer, ofte med en implisitt antagelse om at forskerne er nøytrale i kraft av å være forskere. Men det er de selvsagt ikke. En god del forskere medgir da også at politisk ståsted i noen grad kan påvirke hvilke spørsmål som stilles, både i forskningen og i mediene, og hva slags svar som gis....

....Frp-velgere er en stor gruppe i befolkningen totalt, men hver gang en forsker er på TV og kommenter en sak, kan landets Frp-velgere trygt anta at forskeren har politiske verdier som er totalt forskjellige fra eget ståsted. Det gjør sannsynligvis noe med tilliten til forskere, og med følelsen av å bli representert og hørt i politiske saker....

Les hele kronikken: Røde forskere er et demokratisk problem