Tuesday, March 19, 2013

Les kronikken Nrk ikke ville publisere

NRKs prisverdige prosjekt med å knuse myter om innvandringen, startet godt. Mantraet om at innvandringen er lønnsom, er forhåpentligvis ikke brukenes lenger. Det samme kan dessverre ikke sies om påstanden om at nordmenn aldri blir i mindretall og at ingen data bygger oppunder et slikt scenario. Da HRS påpekte denne alvorlige manipulasjonen overfor NRK i kronikkform, ble kronikken avvist. Plassmangel, var svaret.

Det tror jeg ikke på. For det er ikke mange som tør å utfordre ”gudene” i SSB. Det er å legge hodet på hoggestabben. 

Les hele kronikken, skrevet av Rita Karlsen og Hege Storhaug, her:

NRK og SSB befester myte