Sunday, December 1, 2013

Jon Hustad sier...


- Og la oss si at USA ikke klarer å reformere de offentlige finansene, da kommer det en eller annen «default» der borte. Da blir det en ekstrem trykking av dollar eller tilsvarende. Da er plutselig våre investeringer veldig mye mindre verdt. Ser man over noen hundre år, skjer det alltid noen ekstreme endringer, og verdipapirformuer forsvinner på grunn av dette. Det eneste som holder levestandarden oppe på sikt, er stabile institusjoner innenfor de geografiske områdene til nasjonalstaten og arbeidet i befolkningen. Det vi skal leve av i fremtiden i Norge, er stabile institusjoner og en hardtarbeidende befolkning. Derfor bør ikke politikerne ta for stor risiko.

- Men det er det de har gjort. Vi har en for ekspansiv velferdsstat, for omfattende innvandring og investert altfor mye av vår nasjonalformue i utlandet. Det er gambling på en veldig, veldig stor skala....


Les hele intervjuet med Jon Hustad her: