Monday, December 2, 2013

Norge vil godta EU-ideer som en egentlig ikke vet omfanget av

....Og bare kort til medlemslandet: Ja visst har Norge sagt nei til å være med i EU, en beslutning fra det norske folk som vår tidligere «landsmoder» Gro Harlem Bruntland (Ap) likte så dårlig at hun like godt tok oss bakveien inn i dette «samarbeidsprosjektet» via EØS-avtalen. Dermed sitter vi nå her, bundet og basket til et avtaleverk som bare blir mer og mer omfattende og som ditto medfører mindre og mindre nasjonal selvråderett, og som jeg tør vedde på ingen har noen fullgod oversikt over. I alle fall ikke de vi har valgt til vår nasjonalforsamling....

.....Nå skal jeg ikke være så slem at jeg minner Fremskrittspartiet (FrP) om at de før valget var klar på at de ønsket å teste ut handlingsrommet innenfor EØS-avtalen, men jeg vil gjerne rette oppmerksomheten både til dem og alle andre om at Dublin III-forordningen ikke samsvarer med FrPs politikk, i alle fall den politikken som samme parti har nedfelt i sitt partiprogram....


Hva kan lille du og jeg gjøre? Melde oss in i Nei til EU? 
Neppe. Den organisasjonen var sterk en gang i tiden - den reddet oss. I dag er det et supperåd som ikke gjør noe annet enn å skrive artikler få leser.

Hadde Senterpartiet hatt en smule hjernekraft og strategiske evner, hadde partiet satt i gang en kolossal kampanje for å få Norge ut av EØS og Schengen. Selv jeg skulle stemt Sp, da - og sikkert du også, samt tusener av andre.