Saturday, December 7, 2013

Ola Dunk med topp­lue for­sø­ker å få demo­krati til å yngle

Teg­nin­gen hand­ler ikke om «ara­berne», den fore­stil­ler ima­mer, gene­ra­ler, muja­he­din, griske gang­stere, isla­mis­ter, sun­nier og shiaer med hvert sitt selv­mords­belte. De står rundt en gryte hvor det koker av sha­rialo­ver, dik­ta­tur, opp­rør, grå­dig­het, indok­tri­ne­ring, fat­tig­dom og kjønns­lem­les­telse. En Ola Dunk med topp­lue for­sø­ker å få demo­krati til å yngle. Det er en ganske håp­løs opp­gave. I bak­grun­nen røm­mer sivilbefolkningen.


Klikk på bildet for større format.

Les også denne artikkelen: Karikatur og virkelighet