Friday, December 27, 2013

Saksinnsyn for plan- og byggesaker i Oslo

Årlig legges det ut rundt 120.000 dokumenter knyttet til mange tusen adresser og byggesaker. Her kan alle lese naboers rasende protester, studere reguleringsforslag for hele bystrøk, sjekke om Brann- og redningsetaten har innsigelser på brannsikkerheten i et bygg eller om butikken på hjørnet har søkt om å sette opp det store reklameseilet, skriver Oslo By.

Klikk på linken nedenfor for å søke:

Saksinnsyn for plan- og byggesaker i Oslo kommune