Tuesday, October 27, 2015

Enslige mindreårige asylsøkere, er det synd på dem?

Svaret er nei! Et rungende nei!

Disse enslige mindreårige asylsøkerne, som alltid er gutter, har klart å ta seg fra hjemlandet (for eksempel Afghanistan) helt til Norge. Foreldrene har betalt menneskesmuglere slik at de kan hjelpe disse guttene å ta seg til de land der mottaksapparatet står klar til å ta imot dem. Gir dem husly, mat og klær og omsorg - samt skolegang. Så er de norske hjelperne ute i mediene og gråter sine krokodilletårer og forsøker å påvirke oss til å tro at det er synd på disse barna. Mange av hjelperne tjener grovt med penger på denne virksomheten.

Det er ikke synd på disse guttene. De har visst en utrolig evne til å ta seg frem via flere land til for eksempel Norge. Godfjotter i Norge gjør hva de kan for disse hjelpeløse (sic) barna som automatisk får opphold og livslang forsørging av den norske staten - dvs våre skattepenger.

Men det stanser naturligvis ikke der. Foreldrene og søsknene, som sitter igjen i hjemlandet, og som sendte denne stakkars "hjelpeløse" gutten av sted på en reise til den andre siden av kloden, de må jo naturligvis belønnes. Norske myndigheter tar kontakt med dem og inviterer dem til Norge, også til livslang forsørging av den norske staten. For den stakkars "hjelpeløse" gutten, som kun var et ankerbarn, kan jo ikke bo her alene. Familiegjenforening må iverksettes. Ikke ved at gutten sendes tilbake til sine foreldre, men ved at hele hurven får betalt reise til Norge finansiert av våre skattepenger.

Det er så du kan spy når du leser artikler som denne:
Antall enslige mindreårige asylsøkere er tredoblet fra i fjor


Hvis du ikke vet hva et ankerbarn er, så klikk her: Ankerbarn

No comments:

Post a Comment