Sunday, October 25, 2015

Mørkeredd av Egeland og Skei Grande


Hvis det faktisk er sånn at våre politiske partier må realitetsorienteres nå, hva har de så hittil blitt orientert om og av hvem? Mye taler for at det kan være mennesker med Flyktninghjelpens Jan Egeland og Venstres Trine Skei Grandes innsikt på området, og i så fall er det grunn til å bli mørkredd.

No comments:

Post a Comment