Monday, October 26, 2015

Hvorfor har vi ikke slike politikere i Norge?


Om noen spør seg hvorfor Lov- og rettferdighetspartiet vant valget i Polen, får man kanskje en pekepinn ved å lytte til en tale som partileder Jaroslaw Kaczynski holdt i parlamentet den 16. september.

Temaet for talen er migrantstrømmen til Europa, som han ikke ønsker at Polen skal bli gjenstand for. Kaczynski reiser innledningsvis et prinsipielt spørsmål som ikke ser ut til å streife forværelset til hjernen hos norske politikere:

Har regjeringen, under ytre press og manglende enighet i landet, rett til å treffe beslutninger som med stor sannsynlighet vil ha negative konsekvenser for dets hverdagsliv, offentlige sfære, frihet og sikkerhet?

Han besvarer selv spørsmålet negativt på partiets vegne: Nei, regjeringen har ikke den retten. Uten nasjonal enighet om spørsmålet er det dessuten brudd på grunnloven, sivile rettigheter og prinsippet om folkesuverenitet.

For det som vil skje, fortsetter partilederen, er at antallet utlendinger vil øke kraftig, og at de ikke vil underordne seg det polske systemet av lover, moralprinsipper og sedvaner, men snarere manifestere sine egne preferanser offentlig på en aggressiv måte.

Vil dere ha det som i Sverige, Tyskland, Frankrike eller andre europeiske land? spør han. Skal vi ikke lenger være herrer i eget hus?

No comments:

Post a Comment