Thursday, October 8, 2015

Kristelig Folkeparti er blitt Kristelig Trusselparti

Har du lagt merke til det samme som meg - at hver gang Kristelig Folkeparti er i media, så fremsetter de en eller annen slags trussel mot den blåblå regjeringen?

Kristelig Folkeparti er blitt Kristelig Trusselparti. Det skaper hverken tillit eller troverdighet. Og enda verre: partiet fremstår som et vingleparti som man rett og slett ikke kan stole på.


...Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, blir ofte omtalt som «tåkefyrste». Mange forstår ikke hva mannen egentlig mener i viktige spørsmål. Men den virkelig store tåkefyrsten i norsk politikk, er uten tvil Kristelig Folkepartis leder, Knut Arild Hareide....

Det er Einar Gelius som skriver det i en glimrende artikkel i VG.

Kristelig Trusselparti

No comments:

Post a Comment