Wednesday, October 28, 2015

Stortingsrepresentanter 2013 - 2017

Norge er i stor forandring. Grensene er åpne, hvem som helst kan ta seg inn i landet. Hvis de som kommer påberoper seg å være flyktninger, står et stort hjelpeapparat der til rådighet. Mange av dem innvilges opphold i landet med livslang forsørging for nordmenns skattepenger. Vi importerer en ny underklasse. Hvorfor underklasse? Fordi det er nærmest helt sikkert at de ikke vil få jobb. De har ikke kvalifikasjonene og vil slite for mye for å skaffe seg dem. De begynner på scratch. Offentlig trygd vil gjøre at de heller ikke får incitamentet.

Statistisk Sentralbyrås forskningsleder Erling Holmøy gjør det ingen annen i ledende offentlig stilling gjør: Han tallfester hva migrantbølgen vil koste landet: 750 milliarder kroner.

Oljefondet er allerede brukt opp, det er "reservert" til fremtidige sosialklienter som fritt kan komme og bli forsørget av den norske stat.

Listen nedenfor er de folkevalgte - de som sitter på Stortinget nå og som er ansvarlige for landets styre og stell. Stemte du i 2013? Er du fornøyd med valget du gjorde?

Arbeiderpartiet


Støre, Jonas Gahr

Tajik, Hadia

Henriksen, Per Rune

Vågslid, Lene

Aasland, Terje

Aasrud, Rigmor

Andersen, Dag Terje

Asphjell, Jorodd

Aukrust, Åsmund

Berg-Hansen, Lisbeth

Bjørdal, Fredric Holen

Bjørnø, Christian Tynning

Botten, Else-May

Bøhler, Jan

Christensen, Jette F.

Christoffersen, Lise

de Ruiter, Freddy

Eldegard, Gunvor

Giske, Trond

Grande, Arild

Grung, Ruth

Hagebakken, Tore

Hansen, Eva Kristin

Hansen, Svein Roald

Heggø, Ingrid

Henriksen, Kari

Henriksen, Martin

Huitfeldt, Anniken

Håheim, Stine Renat

Johansen, Irene

Juvik, Kjell-Idar

Kjerkol, Ingvild

Knutsen, Tove Karoline

Kolberg, Martin

Lauvås, Stein Erik

Liadal, Hege Haukeland

Ljunggren, Anna

Mandt, Sonja

Marthinsen, Marianne

Micaelsen, Torgeir

Myrli, Sverr

Nybakk, Marit

Omland, Odd

Pedersen, Helga

Rommetveit, Magne

Simensen, Kåre

Sivertsen, Eirik

Solberg, Torstein Tvedt

Stoltenberg, Jens

Storberget, Knut

Sund, Eirin

Sønsterud, Tone Merete

Trettebergstuen, Anette

Tung, Karianne O.


HøyreAstrup, Nikolai

Meling, Siri A.

Graham, Sylvi

Jenssen, Frank J.

Abrahamsen, Solveig Sundbø

Agdestein, Elin Rodum

Alexandrova, Regina

Asheim, Henrik

Bakke-Jensen, Frank

Benestad, Norunn Tveiten

Bru, Tina

Ebbesen, Margunn

Eidsheim, Torill

Elvenes, Hårek

Flåtten, Svein

Foss, Ingunn

Frølich, Peter Christian

Gudmundsen, Kent

Gundersen, Gunnar

Halleraker, Øyvind

Harberg, Svein

Heggelund, Stefan

Helleland, Linda C. Hofstad

Henriksen, Odd

Hille, Sigurd

Jegstad, Nils Aage

Johnsen, Kristin Ørmen

Kambe, Arve

Kapur, Mudassar

Lunde, Heidi Nordby

Lødemel, Bjørn

Løvaas, Kårstein Eidem

Mathisen, Bente Stein

Milde, Eirik

Nørve, Elisabeth Røbekk

Orten, Helge

Schou, Ingjerd

Skutle, Erik

Stensland, Sveinung

Tetzschner, Michael

Thommessen, Olemic

Trellevik, Ove

Trøen, Tone Wilhelmsen

Tønder, Mette

Vinje, Kristin

Wenstøb, Bengt Morten

Werp, Anders B.


Kristelig Folkeparti


Hareide, Knut Arild

Syversen, Hans Olav

Hjemdal, Line Henriette

Bollestad, Olaug V.

Eide, Rigmor Andersen

Grøvan, Hans Fredrik

Ropstad, Kjell Ingolf

Toskedal, Geir Sigbjørn

Bekkevold, Geir Jørgen

Tyvand, Anders


Venstre

Grande, Trine Skei

Elvestuen, Ola

Breivik, Terje

Farstad, Pål

Kjenseth, Ketil

Nybø, Iselin

Raja, Abid Q.

Rotevatn, Sveinung

Skjelstad, André N.


Sosialistisk Venstreparti

Lysbakken, Audun

Solhjell, Bård Vegar

Bergstø, Kirsti

Andersen, Karin

Fylkesnes, Torgeir Knag

Holmås, Heikki Eidsvoll

Valen, Snorre Serigstad


Miljøpartiet de grønne

Hansson, Rasmus


Senterpartiet

Arnstad, Marit

Nordås, Janne Sjelmo

Vedum, Trygve Slagsvold

Wøien, Anne Tingelstad

Pollestad, Geir

Greni, Heidi

Klinge, Jenny

Lundteigen, Per Olaf

Navarsete, Liv Signe

Toppe, KjerstiFremskrittspartiet


Nesvik, Harald T.

Leirstein, Ulf

Limi, Hans Andreas

Michaelsen, Åse

Thorsen, Bente

Tybring-Gjedde, Christian

Godskesen, Ingebjørg Amanda

Wiborg, Erlend

Wold, Morten

Bjørnstad, Sivert

Ellingsen, Jan Arild

Fredriksen, Jan-Henrik

Grimstad, Oskar J.

Hoksrud, Bård

Holthe, Tom E. B.

Johansen, Morten Ørsal

Johnsen, Tor André

Keshvari, Mazyar

Kjos, Kari Kjønaas

Korsberg, Øyvind

Njåstad, Helge André

Reiertsen, Laila Marie

Rytman, Jørund

Sandberg, Per

Steffensen, Roy

Stordalen, Morten

Svendsen, Kenneth

Thomsen, Ib

Thorheim, HelgeNo comments:

Post a Comment