Wednesday, October 28, 2015

Et forstyrret byråd fra partiet Venstre i Bergen

En ny religion har etablert seg bredt i Norge. Dette er en religion som i sine tekster plasserer «andre» på bakrommet, være seg kvinner, jøder, homofile eller de som defineres som vantro. Men dette må vi tolerere. Vi blir et rikere mangfold av ulikheter. Bare spør en byråd fra partiet Venstre. Hun er så tolerant at hun kan ikke få fullrost godt nok det nye mangfoldet i sin egen by Bergen. Der har storstuen, Grieghallen, egen inngang for de som menneskelig rangeres under andre. Sistnevnte kategori tilhører halvparten av Norges befolkning.

Les hele: 
Svarte ingen adgang. Det kalles mangfold!

No comments:

Post a Comment