Thursday, November 5, 2015

Har dere noe ansvar for hva som skjer?

Når jøder overfalles på åpen gate i Europa er det ingen som spør Finn Graff, Harald Stanghelle eller John Hultgren: Har dere noe ansvar for hva som skjer? Har ikke dere blåstemplet en fiendtlighet til Israel og jødene som legitimerer en slik “kamp”?

Les hele: 
Hva er sikkerhet?

No comments:

Post a Comment