Wednesday, November 25, 2015

Homoseksuelle voldtekter i Sverige

Stockholm har opprettet det man tror er verdens første voldtektsmottak for menn. Flere og flere menn i det flerkulturelle Sverige utsettes for homoseksuelle voldtekter. I 2014 ble 370 seksuelle overgrep mot gutter og menn registrert, men det egentlige tallet antas å være mye høyere.

Les hele: 
Sverige: Våldtäktsklinik för män, offentligt finansierade "oskuldsintyg"

No comments:

Post a Comment