Tuesday, November 3, 2015

KrF og Venstre er de skyldige


"I helgen gikk tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik ut i Klassekampen og sa at regjeringspartiet Frp ikke bør være en del av det politiske forliket om flyktningene. Det var et merkelig og hodeløst utspill fra den politiske veteranen Bondevik.

Dette siste vet selvfølgelig Bondevik, og hans utspill må forstås som et ledd i den kampen flere i KrF fører for å presse Frp ut av regjering. Flere i KrF mener det vil gagne deres eget parti, og bruker de fleste anledninger til å dyrke denne splittelsen på borgerlig side."

Det er lederartikkelen i VG som skriver dette. Hvis det er sant, viser det hvor falsk KrF er og ikke minst, hvor langt partiet er villig til å gå for å få viljen sin. Masseinnvandringen til Norge i disse dager kan skje kun fordi KrF og Venstre blokkerer alle muligheter regjeringen har til å stanse invasjonen av Norge. Velferdsstaten ødelegges, millioner og milliarder forsvinner ut av statskassen. Nå har vi endog fått vite at flere brakkebyer med 3.000 asylsøkere skal bygges rundt storbyene. Venstre og KrF har ingen innvendinger, de ønsker dem alle velkomne. De vil endog ha enda flere til landet.

Det er ikke bare migranstrømmen som er ute av kontroll. Det er også norske myndigheter. De er ved å innføre unntakstilstand for å ta imot migrantene, uansett hvor mange som kommer.

Kan dere tenke dere hvilke ødeleggelser landet vil utsettes for hvis Fremskrittspartiet - det eneste partiet som prøver å begrense invasjonen - forlater regjeringskontorene til fordel for KrF og Venstre?

No comments:

Post a Comment