Sunday, November 8, 2015

Luksusinvandrere med krav

Fortsatt er det noen, for eksempel Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og profitørene av innvandringen som snakker om flyktninger som  nødlidende mennesker. Hadde det vært synd på dem, hadde de aldri vært så frekke å stille krav!

Flyktningane kravde togbillettar til Malmö, fordi dei heller ville bu i ein storby. Det svenske migrasjonsverket gav asylsøkjarane valet mellom å godta tilbodet eller klare seg utan hjelp. Då valde åtte av dei å reise til Malmö på eiga hand.

Man kan bli kvalm av mindre - og særlig over de naive hjelperne deres som står klar med alle slags goder betalt med skattebetalernes penger.

Asylsøkjarar kravde å få reise til Malmö

No comments:

Post a Comment