Sunday, November 1, 2015

Kan ikke snart noen begynne å svare?

I det herrens år 2015 er det knapt grenser for hvilke ydmykelser nordmenn må igjennom. I Bolkesjø in the middle of nowhere kan 40 fastboende snart få selskap av 400 asylsøkere. 150 er allerede kommet. Idet det kommer et pip av innvendinger, er TV2 på plass med den ideologiske pisken, og innvendingens røst avviser ikke tvert at den bør piskes:


– Men alle må jo bidra i denne katastrofen, også dere?

– Ja men jeg føler Bolkesjø har bidratt, vi har tatt vår del i denne krisen, sier Roar Aas og får støtte av sambygding Anne Rokne Bolkesjø.

Kan ikke noen snart begynne å svare “nei, vi må ikke det, det er ikke vår skyld, ikke vårt ansvar, og det er ikke verdt å ofre normaliteten for masse fremmede mennesker som ikke har noe her å gjøre”?

Les hele artikkelen:  Aldri mer 2015

No comments:

Post a Comment