Tuesday, May 12, 2009

Farlig å kjøpe aksjer i Røkke-selskaper

- Jeg tror hovedproblemet er at Røkke-systemet til stadighet dealer med seg selv, sier finansnestor Jan Petter Sissener om Aker-bråket.

- Jeg tror hovedproblemet er at Røkke-systemet til stadighet dealer med seg selv. Det er ingen uavhengighet som ivaretar minoritetsaksjonærenes interesser, sier meglernestor Jan Petter Sissener.

Han mener at det er nok å se på historien for å få rimelig inntrykk av hvordan Røkke behandler sine minoritetsaksjonærer.

- Det har ved en rekke anledninger vært nødvendig for minoritetaksjonærene å gå til sak mot Røkke for å ivareta sine interesser. Det er hovedproblemet, utdyper han.

Sissener mener problemene til staten startet da man for knappe to år siden valgte å gå i kompaniskap med Kjell Inge Røkke.

- Staten skulle aldri satt seg i denne situasjonen. Det er bare surr. Hvis de først skulle kjøpe Aker Solutions-aksjer, kunne de ikke kjøpt dem direkte? Hvorfor skulle de kjøpe dem via en kunstig holdingstruktur? Jeg mener at de aldri burde kjøpt dem i det hele tatt. Der startet problemet, ved at man setter seg i en minoritetsposisjon i et holdingselskap hvor holdingselskapet ikke har noen funksjon.


Les mer i Dagens Næringsliv:

Tviler på at det er best bruk av milliardene

No comments:

Post a Comment