Friday, May 22, 2009

Per Østvolds idiotiske påstand

Statsminister Stoltenberg har gjort det - nå forsøker også Per Østvold seg: Å påstå at Høyre og Fremskrittspartiet ikke bryr seg om vanlige arbeidsfolk. Påstanden er latterlig ulogisk.

Frp bryr seg ikke om arbeidstagerne, mener Per Østvold i Transportarbeiderforbundet. Østvold hevder at Frp setter sjefer og eiere foran arbeidstagernes interesser.


Per Østvolds påstand blir latterlig ulogisk. Som jeg skrev da statsminister Stoltenberg prøvde seg med samme tåpelige utsagn om Høyre:

Noen burde forlange at statsministeren forklarer hvorfor Høyre kun skulle være opptatt av å tilgodese rikfolket, og det på bekostning av vanlige arbeidere. På hvilken måte ville det gavne Høyre å kun favorisere de med store formuer? Antall personer som tilhører de aller rikeste er ikke stort nok til å kunne gjøre Høyre til landets største parti.

Samme argument gjelder for Per Østvold: Velgergrunnlaget til Frp er faktisk vanlige arbeidsfolk. Det ville ikke gavnet Frp å ignorere vanlige lønnsmottakere til fordel for dem som er sjefer og eiere. Flertallet av de som stemmer Frp er mennesker som hverken er sjefer eller eiere av bedrifter.

Arbeiderpartiet og SV lever godt på myten om at de er partiene for de svake. Høyre og Fremskrittspartiet, derimot, må bevise det. Noe disse partiene også har gjort mange ganger. Det gjelder bare å ha øyne og intelligens nok til å kunne se det.

No comments:

Post a Comment