Tuesday, May 26, 2009

Ny bekymringsmelding til Stoltenberg
Statsminister Stoltenberg - dette er min andre bekymringsmelding til deg. Denne bekymringsmeldingen gjelder din miljøvernminister, Erik Solheim.

Stoltenberg, hvis du skulle vinne høstens valg, bør du seriøst vurdere å skifte ut miljøvernminister Erik Solheim når du fortsetter med en ny regjering.

Klima og miljø er viktige saker. Du og din regjering er helt avhengig av å få det norske folk med på nødvendige endringer. Skal det lykkes, må du ha en miljøvernminister som får folk til å lytte.

Problemet med Erik Solheim er at han er så ekstrem, så forutsigbar og til tider så kjedelig at vi rett og slett lukker ørene når den mannen snakker! Vi vet på forhånd hva han vil si - vi har hørt det samme fra Solheim helt siden han kom inn i norsk politikk. Miljø og klima er altfor viktig til å skulle overlates til en mann som får folk til å skifte radio- eller fjernsynskanal.

Det aller beste vil naturligvis være om du og din regjering ikke får fortsette etter valget. Men skulle de norske velgerne ikke ha tatt til vettet, så bør i det minste du gjøre det. Din første oppgave vil da være å finne en ny miljøvernminister som folk har interesse av å lytte til.