Sunday, July 15, 2012

Slikt er naturligvis ikke viktig nok for regjeringen

De store endringene i Europa har konsekvenser for hverdagen også i Norge. NRK Sogn og Fjordane melder at politiet har fått en rekke meldinger, fremfor alt fra Nordfjord, om utlendinger som går på dørene og tigger om penger. Flere har meldt fra om at de har funnet tiggingen ubehagelig, skriver Document - Notis fra en av honningkrukkens periferier.

 Leserkommentar hos Document:

Det er nok våre venner, romfolket, som har utvidet strategien. Men det er kanskje å ta for hardt i og si at de har utvidet strategien. De har i lengre tid gått rundt og ringt på dørene, og ser de en giktbrukken pensjonist, kommer foten i døra og romfolket inn. Penger og verdisaker får "vinger", og "Folk er folk" er fornøyd. Ja, ikke bare "Folk er folk", men mesteparten av nasjonen er fornøyd. Vi vil jo ha EØS, vil vi jo ha Schengen, ikke en politiker, ikke en avisleder setter spørsmålstegn ved disse ordningene og ønsker endringer. Og fra folket et det taust, og sier noe fra, kan man være viss på at at de slipper ikke til i mediene. Det åpne, kritiske demokratiet gjelder ikke i slike saker, der samfunnet har innført "unntakslover" for å begrense den demokratiske og kritiske debatt. Vi lever i ei utrolig tid, du tror det ikke før du ser det, men det krever åpne øyne.
-Suprafon

Dessverre er det nok slik at folk på bygdene og i byene ikke bør forvente at noe blir gjort. Statsministeren og hans statsråder har naturligvis langt viktigere saker å styre og stelle med enn at folk ikke lenger føler seg trygge i byer og på bygdene. Selv i sine egne hjem kan folk åpenbart ikke lenger slappe helt av.

Les også: Konsekvensen av åpne dører

Det er neppe noen norsk politiker som vil innrømme det, men la oss like godt slå det fast først som sist: De to tusen bulgarske og rumenske statsborgerne tilhørende romfolket som er kommet til Norge i år, er kommet for å bli. Landet har fått en ny gruppe permanente innbyggere, som bare vil fortsette å vokse.

Bakgrunnen for dette er dels juridisk og dels politisk, selv om den virkelige årsaken først og fremst er å finne i den konfliktskyheten som er karakteristisk for det norske sinnelaget.....