Friday, July 13, 2012

Hvor mange moskeer vil Europa ha om 20 år?

Hvor mange moskeer vil Europa romme innen la oss si 20 år? Spørsmålet stilles ikke. I alle fall ikke høyt i aktuelle organ. Å være kritisk til det faktum at det nær sagt er en eksplosiv økning i antallet moskeer på kontinentet, å mene at særlig stormoskeer er en snikende islamisering, en krigserklæring mot kontinentets frihetsverdier, en regelrett anti-integreringstaktikk, ja, da havner du fort i kategorien nazist og/eller fascist, vel og merke av dem som selv har stilt seg på den politiske ytterfløyen.        

Minimum 2 000 moskeer i Frankrike, som islamistiske talspersoner mener er alt for lite. Det trengs minst 4 000 moskeer for å møte det økende behovet, heter det fra den leiren. Stormoské i den ene europeiske byen etter den andre. Det bygges og bygges. Samtidig legges kirker ned. Man trenger ikke være særlig dyktig i matematikk for å se hvilken vei dette går. Islams makt presser seg på i nær sagt alle deler av Europa. Og med moskeene kommer despotiske regimers ideologi med på lasset, og sharialovskoler, enten det er den nye stormoskeen i Helsingfors København, Göteborg, Milano, Strasbourg, London, Paris, osv  

I Köln har et megaprosjekt pågått i flere år. Minaretene planlegges å rage over byens kjennemerke, middelalderkatedralen Kölnerdom. Ikke overraskende har dette uroet en del av byens innbyggere. Men som Marte Michelet på sitt sedvanlige vis omtalte uroen tilbake til 2008, er islamkritisk bekymring over realiseringen av en slik stormoské synonymt med forkledd nazisme og fascisme. Legg særlig merke til at kommentaren til Michelet i Dagbladet retter ikke et eneste kritisk ord mot moskeen og hva den kan bringe med seg av verdier. Ikke ett.

Les hele: Maktdemonstrasjonene

Les også: Sterk ARD-dokumentar om Kølns megamoske

Den tyske kanalen ARD sendte tirsdag en dokumentar om den kommende megamoskeen i Køln. Det timelange programmet var overraskende kritisk og direkte i sin tilnærming til prosjektet, som filmskaperne har fulgt i flere år.