Sunday, July 8, 2012

God, gammeldags propaganda er ikke lenger lett

Det er ikke så lett å drive god, gammeldags propaganda for den flerkulturelle idyllen lenger, nå som det begynner å sive inn at mange innvandrere risikerer å havne i en permanent underklasse, at henteekteskap kan være en ulykke både for foreldre og barn, at “hele nedre del av Akerselven er belastet med søppel og lukt av avføring og urin” fra Schengen-gjester, at de samme dømmes for grov menneskehandel, at lommetyveriene eksploderer i Oslo, eller at innvandringen svekker skatteviljen og tiltroen til velferden.


Men Marit Kolberg og Tomm Kristiansen i NRK skal ha ros for utholdenheten og den gode viljen....


Les hele: Agit-Prop i en agurktid

Det er naturligvis helt utenkelig at Nrk skulle lage en sak om for eksempel dette:
Er du stolt av dette, statsminister Stoltenberg?


Leserkommentarer hos Document:

Det som primært ville vært interessant var om de hadde stilt spørsmålet skal vi fortsette å ta imot tusenvis av ikke vestlige innvandrere årlig. Ja/Nei.
Men med så enkle formuleringer kan ikke professoren få det resultatet han vil, og dermed ikke noe "glory" i beste sendetid på NRK.
-Spaceman_Spiff                     


Jeg tenkte også agit-prop da jeg hørte dette innslaget på radio tidligere i dag. Det ble repetert i hver dagsnyttsending, og Stoltenberg fikk noen minuter hver gang til å snakke om hvor godt og fint det er at folk har blitt mer positive til innvandrere etter 22 juli, sdet nye vi og bla bla bla. Hvor dumme tror de egentlig at folk er? Jeg kjenner ingen som ble mer posisitive til innvandring og multikulti etter 22 juli. Og hvorfor i all verden skulle de bli det? Men det er interessant å legge merke til hvor iherdig statsministeren er når det gjelder å fremme innvandringen, og hvordan de negaive konsekvensene feies under teppet.
-Martin Andersen  

Tallene viser at nesten hver tredje nordmann er enig i alternativ to. Det burde få alarmen til å gå, særlig fordi nettopp dette utsagnet jo faktisk er en svært kontant avvisning av innvandring og multikultur. Ja når så pass mange støtter en så sterk uttalelse vil det antagelig være en god del flere som ville støttet en mer moderat og balansert påstand. Og etter mitt syn er det jo den balanserte påstanden som er den riktige, dvs som fanger opp både de positive og negative sidene og som er mer presis i forhold til hvem man snakker om og hva slags problemer man tenker på. (Arbeidsinnvandring og en del innvandring fra sørøstasia bl.a. er uproblemtisk i denne sammenhengen).
Som Skaug skriver så har vi i stedet to svært generelle påstander; mens en balansert og mer presis påstand - som trolig en stor andel av de spurte, ja kanskje et flertall, trolig ville støttet - ikke foreligger. Man blir altså ikke spurt om man har et balansert syn. Nei man skal velge side...
Dette er den åpne, balanserte, saklige debatten vi er invitert til å delta i. De balanserte og presise påstandene vil man ikke drøfte.
Nå er påstand nr 2 ikke ekstrem, voldelig eller radikal; men den er konservtiv og nasjonal. Og gitt valget en får mellom de to, og gitt dagens politiske kontekst, er det trolig dette som får mange til å velge å støtte nr 2 og ikke 1. Man vet hva dette handler om, og vi er lei koseprat og moralisme.
Når det så kommer fram at folk nå føler seg mer norske, så får NRK det til å høres ut som om det norske er å være mer multikulturell. Det er jo mulig, men den mest rimelige tolkningen er det motsatte, at folk har mindre tilhørighet til det multikulturelle, at vi her tvert om ser en reaksjon.
-Anders Ulstein   


Hørte den snutten der tilfeldigvis. En kvinnestemme som gledestrålende kan fortelle at aldri før har Nordmenn vært mer positive til innvandring. Hvilket er det reneste tøv. Jeg tipper statskanalen har skjært alle utlendinger - fra svensker til somaliere over samme kam.
NRK taper store penger på elendigheter som Erobreren samt kommersielle virksomheter som gjennom år ikke klarer å tjene penger. Spørsmålet er om vi er tjent med å ha en offentlig mediavirksomhet med klar sosialistisk/utopisk slagside når de prøver å manipulere befolkning på denne måten. Jeg mener nei, NRK bør brytes opp og selges. Dette hegemoniet er det største demokratiske problem vi har i Norge.
-Arbeideren    


Denne formen for statspropaganda som Nrk forsyner oss med nesten daglig kommer ganske nære Sovjetunionens åndelige liv; det spiller ingen rolle hva vanlige folk mener, de vet ikke sitt eget beste, ev. er de syke i hodet og må omskoleres etc.
-lydig