Tuesday, July 3, 2012

Demokrati anno 2012


Elitens problem er at de ikke kunne argumentere med sannheten fordi sannheten ikke ville blitt akseptert, ei heller forstått, av brede lag av folket (som heller ikke er veldig interessert i å forstå). Derfor tyr eliten til desinformasjon, "alternative forklaringsmodeller" og vage henvisninger til "internasjonale forpliktelser" når de skal fortelle hvorfor Europa forvandles til Eurabia.

Stort sett ønsker eliten å legge lokk på debatten, å ikke snakke om temaet er det enkleste. Kranglefantene, d.v.s. folk som oss som ikke kjøper den offisielle historien, blir hengt ut som rasister, nazister og gasskammer-forherligere. Vissheten om at man blir sosialt fortrengt ut i det ytterste mørke om man åpent går imot innvandringspolitikken, gjør at mange bøyer nakken og holder kjeft. Dette er demokrati anno 2012.
-Buddy Ogilvy

(Leserkommentar til artikkelen: Naivitet anno 1988 )