Monday, May 21, 2012

Antirasister bagatelliserer voldtekter....Dette er forresten den delen av såkalt antirasistisk tankegang jeg aldri har skjønt det døyt av. Ikke-vestlige menns overrepresentasjon hva gjelder voldtekt er så tydelig at selv en under middels oppmerksom avisleser har fått det med seg for lengst. Så hva tror organiserte antirasister egentlig at skaper mest rasisme? At ikke-vestlige menn voldtar langt mer enn deres befolkningsandel skulle tilsi eller at problematikken kommer på bordet, blir åpent debattert og fulgt opp av målrettede tiltak med sikte på å redusere overrepresentasjonen? Blir det mer eller mindre rasisme av at folk danner seg inntrykk av typen: “det er tabu å debattere ikke-vestlige menns voldtektsrate, mens ikke-vestlige voldtektsforbrytere nærmest får herje som de vil pga en politisk korrekt elite som gjør hva de kan for å skjule det”? Når profilerte antirasister og/eller politikere forsøker å redigere vekk et ubehagelig fenomen alle andre vet at eksisterer; hva tror de det gjør med deres egen troverdighet og dermed ethvert forsøk på å korrigere faktiske myter i andre saker?

Ja ja, vi kan i alle fall trygt konstatere at vi lever i nye tider: En gang for lenge siden mente staute feminister at den lave domsprosenten i voldtektssaker var skandaløs og illustrerende for kvinners manglende rettssikkerhet. I dag bruker Rødt-politikere og Utrop-journalister det samme forholdet til å bagatellisere ikke-vestlige menns overrepresentasjon når det gjelder seksualforbrytelser mot kvinner....

Les hele artikkelen: Høna eller egget?