Thursday, May 10, 2012

Toleranse for seksuelle overgrep

Historien om omfattende seksuelle overgrep mot mindreårige, sårbare jenter i Storbritannia har et meget ubehagelig og brutalt budskap: multikulturalismen med all sin toleranse innebærer også en toleranse for overgrep, hvis bare overgriper og offer tilhører de rette kategorier.

Annerledes går det ikke an å forstå historien, og Allison Pearson tar nettopp et slikt utgangspunkt i sin glimrende og forferdelige artikkel i Daily Telegraph. Den burde leses av mange.

Les hele: Når toleranse betyr toleranse for overgrep