Thursday, May 10, 2012

Undersøkelse bekrefter at journalister er venstrevridde

En skandinavisk medieundersøkelse viser at seks av ti norske journalister stemmer rødgrønt. Det er det samme som tidligere undersøkelser har slått fast.  Hvis journalistene fikk bestemme, ville Stortinget bestått av:

13 representanter fra Rødt,
23 fra SV,
66 fra AP,
41 fra Høyre,
25 fra Venstre og
1 fra Krf.
SP og Frp ville ikke blitt representert.

Som dere skjønner: Det er all mulig grunn til å være skeptiske til norske journalister. De er venstrevridde så det holder!

Les hele: 6 av 10 norske journalister stemmer rødgrønt