Sunday, May 6, 2012

Den svenske innvandringspolitikken er uhyggelig

Den svenske innvandringspolitikken er uhyggelig. Det finnes intet annet ord. Snaphanen.dk har i mange år spilt Kassandra når det gjelder Sverige. Men virkeligheten er enda verre.


Weekendavisens Frode Vestergaard har sett på svenske asylsøknader, familiegjenforening og enslige mindreårige. Tallene er enorme, og likevel tar bare svenskene imot. Den som våger å oppløfte sin munn får på pukkelen.


Tallene må betegnes som abnorme, og må uroe norske og danske politikere. Men også i disse landene kvier man seg for å ta den svenske virkeligheten inn over seg.


Det vil de måtte. Flukten fra Sverige vil øke.


Utad later man i Norge som om den rekordstore befolkningsveksten er et gode, men ser man til Sverige burde bremsene slås på.


Les hele: Sverige – spranget inn i det ukjente

Les også: Sverige: 34.890 opholdstilladelser 4 første måneder 2012


Leserkommentarer:


Det är det som är så skrämmande. För en somalier, som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) som flykting, räcker det att bo i Sverige i fyra år för att få medborgarskap. Eftersom ID-kraven på somalier i princip är icke-existerande, innebär det att svenska myndigheter delar ut medborgarskap till personer som man inte vet vilka de är. Att dessa "svenskar" så småningom kan hamna i Norge, är uppenbart och bör oroa norska myndigheter.
-ExitSweden   


Jeg har tatt opp dette tidligere. Somaliere(eksempel) som kommer til Sverige, får svensk stasborgerskap, for så å reise videre til Norge. De regnes vel da automatisk som svensker, som benytter seg av retten til fri flyt av arbeidskraft. Automatisk er de en del av den store gruppen av "svensker" som flytter til Norge.
Undres på hvilken morsmålsundervisning denne gruppen vil få?
Svenskenes asylpolitikk kommer i stor grad til å påvirke nabolandene. For asylsøkere er det vel samme hvilken dør som er åpen, så lenge man kommer inn.
Svenske politikere vil jo at Europas asylpolitikk skal forandres. Ikke at Sverige skal nærme seg resten av Europa, men at Europa skal nærme(kopiere) seg svensk innvandringspolitikk.
-oddegil     

Den tidigare riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson (S) blev mångmiljonær på "flyktingbarn".
Den kontroversielle socialdemokraten Jan Emanuel Johansson – som nu
misstänks för skattebrott – plockade ut 30 miljoner i vinst för sitt
välfärdsbolag Folkhemmet Integration AB, som driver boenden i Uppsala.Några dagar senare sålde han företaget till Frösunda, som ägs av det
brittiska riskkapitalbolaget HG Capital, och kammade därigenom hem
ytterligare 223 miljoner av de pengar som ursprungligen tillhörde skattebetalarna.
-ExitSweden