Tuesday, May 8, 2012

Er det rart EU går nedenom og hjem?

EU-økonomien slik den fungerer i dag, legger vekt på inntektsfordeling i stedet for produksjon, fritid i stedet for arbeid, forbruk i stedet for investeringer, gjeld i stedet for sparing og sikkerhet i stedet for økonomisk satsing. EU foretrekker med andre ord sosialdemokrati i stedet for kapitalisme, mener Klaus. Han vil ha tilbake et Europa som er heterogent og med en blomstrende økonomi som skyldes diversitet, antikonformisme og en sunn konkurranse mellom landene.

I sin oppsiktsvekkende kritiske artikkel slår Klaus fast at den uheldige utviklingen i Europa har pågått i årevis uten at kritiske røster har latt seg høre før inntil et par år siden da gjeldskrisa i eurosonen manifesterte seg. Likevel har det vært en tilbøyelighet til å unnskylde krisa med at den er utslag av en global krise som Europa har importert. Men sannheten er at denne krisa er europeisk, skriver den tsjekkiske presidenten.

Les hele artikkelen: Tsjekkias president: styrk nasjonalstatene i EU