Saturday, May 5, 2012

Janne Haaland Matlary er en mester i selvfølgeligheter

"....Janne Haaland Matlary er en av de norske samfunnsvitenskapelige mestere i å servere selvfølgeligheter, og det gjør hun også denne gangen ved å vise til det hun kaller den raskt voksende neoliberalisme, som er Europas felles økonomiske modell. Men det hun ikke har fått helt med seg, er at denne neoliberale ideologien ikke bare gjennomsyrer tankegangen til de herskende politiske elitene, men også de ulike ”opprørsbevegelsene” i dagens Europa. Og der er forklaringen på den politiske apatien hun observerer fra sitt pavelige sete i Roma. Denne ideologien kjenner ingen grenser, ingen reguleringer, den fremmer alle tings frie, europeiske flyt. Og det er derfor en halv million godt utdannede, unge franskmenn har flyttet til London uten at det bekymrer noen. Og det bekymrer vel verken henne eller Det Pavelige Vitenskapsakademi at de som ikke er disse ”godt utdannede” ungdommene, er henvist til de enkelte statlige Nav’ene rundt om i Europa og til ledighets- og sosialtrygd. For mange betyr det et liv utenfor det offisielle arbeidsmarkedet eller utenfor arbeidsmarkedet i det hele tatt med få muligheter til å kunne føre et normalt liv i økonomisk, sosial og psykisk forstand...."

Les hele artikkelen: Mangelen på politisk motstand i Europa