Friday, June 1, 2012

Tore Bjørgo - kjepphøy og full of himself

Tore Bjørgo lot nærmest til å kose seg, og fremstod omtrent som en medisiner som med entusiasme legger ut om et kasus som svarer nær eksakt til noe han har sett før; det var hammeren som i tiltalte fant den perfekte spikeren. Kjepphøy og full of himself nærmest avskrev han Husby og Sørheims rapport, og mente de hadde gått i en bekreftelsesfelle, en risiko han tilsynelatende ikke tenkte også kunne ramme ham selv. Ironisk nok poengterte han at man må være oppmerksom på hva terrorister ønsker å oppnå, men så ikke ut til å bekymre seg over at han nærmest ved å prosedere for tilregnelighet gav sitt bidrag til det Breivik mest av alt vil oppnå under saken.


Les hele: Dosentenes dag