Thursday, June 21, 2012

Samfunnsforhold ute av kontroll i vårt land

Shabana Rehman Gaarder skriver i sin kommentar, Sint, ung mann, noe som det er verdt å tenke over:

Er det for smertefullt for Norge, å tenke at det er samfunnsforhold ute av kontroll i vårt eget land som også skapte Breivik?

Breivik har fått en time på å forklare seg etter sluttprosedyrene. Den timen vil igjen vise en mann uten anger, og som desperat forsøker å få sitt raseri til å passe inn i noe større enn ham selv. Det er hans utilregnelige tilregnelighet. Om det blir fengsel eller fengselsykehus på livstid, blir det et sted han ikke lenger kan rømme fra. Verken virtuelt eller i virkeligheten. Nasjonen ønsker å stue han vekk og slippe å se mer til ham. Men vi har ikke råd til å glemme at det også kan ha vært samfunnsforhold som skapte ham og ikke maktet å stoppe ham.